o nas  jak działamy  najbliższa sesja  nabór  kadra  faq 

Kto może zostać studentem ChSTR?

Studentem szkoły może zostać każdy kto ukończył 16 lat (osoby poniżej 18 roku życia w dniu sesji kwalifikacyjnej powinny przedłożyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w szkoleniu). Warunkiem przyjęcia do szkoły jest pomyślne zaliczenie sesji kwalifikacyjnej.