Cieszka Żółtko

Cieszka Żółtko

Z wykształcenia magister rehabilitacji ruchowej i anglistka. Związana z ChSTR od początku jego istnienia jako studentka, tłumacz, a w końcu nauczycielka dykcji i interpretacji tekstu. Brała czynny udział w większości projektów Teatru Lwia Paszcza.

W latach 1992-1998 członek międzynarodowej grupy teatralnej „Take It to the Streets”, z którą odwiedziła Danię, Niemcy, Szwecję, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Litwę, Łotwę i Estonię. Z grupą tańca i pantomimy odwiedziła dwukrotnie Holandię i Stany Zjednoczone. Jako tłumacz współpracowała z Teatrem Starym w Krakowie, zarówno przy pracy nad spektaklami – tłumacząc angielskojęzycznych reżyserów, jak i przy przekładach sztuk teatralnych, materiałów dla aktorów i reżyserów, wywiadów z twórcami polskiego teatru. Posiada dyplom aktora mima wydany przez Związek Artystów Scen Polskich w Warszawie.