Formularz zgłoszeniowy

Dane osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie przedstawienia:

Imię i nazwisko:
Adres:
Adres e-mail:
Telefon:

Dane na temat spektaklu:

Termin:
Godzina rozpoczęcia:

Miejsce spektaklu

(dokładny adres, prosimy o opisanie dojazdu do tego miejsca)

Ile potrzeba zaproszeń i plakatów informujących o spektaklu?
Czy jest pomieszczenie, gdzie aktorzy mogą się przebrać? TAK NIE
Czy jest dostęp do 3-fazowego napięcia? TAK NIE
Wymiary / kształt sceny
(prosimy o naszkicowanie kształtu sceny, podanie dokładnych jej wymiarów, zaznaczenie z której strony znajduje się widownia i wejścia na scenę, jeżeli na sali znajdują się filary lub inne „architektoniczne urozmaicenia” również prosimy o ich zaznaczenie)
Ilość miejsc na widowni

Teatr Lwia PaszczaWymagania techniczne

Jeśli bylibyście Państwo zainteresowani zaproszeniem do siebie zespołu Teatru Lwia Paszcza prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami technicznymi spektaklu, wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go na adres: Stowarzyszenie „Sztukmisja”, ul. 11 Listopada 16, 43-460 Wisła, lub mailem na adres: biuro@sztukmisja.org.pl.

Wymagania techniczne:

 • wymiary sceny: szerokość 9m / głębokość 6m
 • wysokość sali (nad sceną) co najmniej 3,5m
 • dostęp do napięcia 3-fazowego 3x400V, bezpieczniki 3x25A, wtyczka 32 A oraz dostęp do zwykłego gniazdka 230V, bezpiecznik 16A
 • jeśli w budynku nie ma możliwości podpięcia się do prądu 3-fazowego, wystarczy dostęp do zwykłego gniazdka 230V, zabezpieczenie 25A
 • instalacja w budynku powinna wytrzymać maksymalną ciągłą moc obciążenia 5,5 KW
 • oba gniazdka powinny znajdować się nie dalej niż 10m od sceny
 • zaciemnienie sali (spektakl z użyciem świateł)
 • możliwość wejścia na salę na co najmniej 3 godziny przed spektaklem

Czas trwania spektaklu:

I akt: 60 min., przerwa: 15 min., II akt: 45 min.

Koszt przedstawienia:

 • pokrycie kosztów dojazdu zespołu i transportu scenografii (jeden spektakl około: 2700 zł)
 • jeżeli w jednym mieście byłoby więcej przedstawień, cena może ulec obniżeniu
 • dokładną kwotę będziemy w stanie podać znając miejsce, do którego musimy dojechać i liczbę przedstawień mających się odbyć w danej miejscowości
 • jeżeli spektakl miałby się odbyć w godzinach wieczornych, prosimy o zapewnienie noclegu i jednego ciepłego posiłku dla zespołu (14 osób)